REKOLEKCJE CZERWIEC 2023

9 – 11 czerwca 2023 – Rekolekcje „Eucharystia w życiu Ojców pustyni”

Oktawa Bożego Ciała to doskonała okazja by zastanowić się nad pytaniem: Jaką rolę pełniła Eucharystia w życiu Ojców pustyni i jak ją przeżywali? Na te i inne pytania wokół misterium Eucharystii będziemy szukali odpowiedzi w starożytnych źródłach. A wszystko po to, byśmy my sami przeżywali głębiej ten najcenniejszy Dar dany Kościołowi

Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Wiśniewski i rozpoczną się w piątek 9 czerwca 2023 o godz. 17.30, a zakończą w niedzielę ok. 13.00. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 220 zł (nocleg, wyżywienie). Zgłoszenia najlepiej na mail: marwi500@poczta.onet.pl lub tel. 536833622 (środa do sobota w godz. 9-19; może być sms). Ostatecznym potwierdzeniem udziału będzie wpłata w wysokości 50 zł na konto: 28 1090 1128 0000 0000 1206 2556 z dopiskiem „Eucharystia”. Sesja odbywa się w całkowitym milczeniu, co jest równoznaczne z wyłączeniem telefonu. W czasie sesji jemy według wskazań św. Hildegardy. Mieszkamy w pojedynczych pokojach.

16 – 18 czerwca 2023 – Weekend na pustyni 

Ze względu na ograniczoną możliwość w przyjmowaniu na indywidualny pobyt na pustelni wychodzimy naprzeciw z naszą nową propozycją Weekendów na pustyni. To propozycja dla tych, którzy potrzebują przestrzeni do wyciszenia i indywidualnego spotkania z Bogiem. W czasie weekendów pustyni każdy z uczestników dostaje do swojej dyspozycji pojedynczą celę, w której może doświadczyć życia na wzór mnicha. W niewielu konferencjach dzielimy się mądrością Ojców Pustyni, w których podpowiadamy jak ten czas przeżyć i zapraszamy do wspólnej modlitwy na Jutrzni, Eucharystii i Adoracji. Istnieje też możliwość włączenia się w fizyczną pracę wokół Domu. Istnieje w tym czasie możliwość duchowego kierownictwa, rozmowy i spowiedzi.

Uczestnikom towarzyszyć będzie ks. Marcin Wiśniewski. Rozpoczynamy w piątek 16 czerwca 2023 o godz. 17.30, a kończymy w niedzielę ok. 13.00. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi: ofiara (liczymy na Waszą odpowiedzialność i pokrycie kosztów noclegu, wyżywienia). Zgłoszenia najlepiej na mail: marwi500@poczta.onet.pl lub tel. 536833622 (środa do sobota w godz. 9-19; może być sms). Sesja odbywa się w milczeniu, co jest równoznaczne z wyłączeniem telefonu. W czasie sesji jemy według wskazań św. Hildegardy. Mieszkamy w pojedynczych pokojach.

23 – 25 czerwca 2023 – „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” – rekolekcje Lectio Divina wokół Bożego Ojcostwa. 

Wcielony Syn Boży przyszedł na świat, aby objawić nam Ojca. Poznanie Boga jako Ojca jest najgłębszym pragnieniem i potrzebą naszego serca. Podejmując pogłębioną lekturę biblijnego fragmentu pragniemy prosić naszego Pana, by wprowadzał nas w misterium swojej relacji z Ojcem niebieskim. 

Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Wiśniewski i rozpoczną się w piątek 23 czerwca 2023 o godz. 17.30, a zakończą w niedzielę ok. 13.00. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 220 zł (nocleg, wyżywienie). Zgłoszenia najlepiej na mail: marwi500@poczta.onet.pl lub tel. 536833622 (środa do sobota w godz. 9-19; może być sms). Ostatecznym potwierdzeniem udziału będzie wpłata w wysokości 50 zł na konto: 28 1090 1128 0000 0000 1206 2556 z dopiskiem „Ojciec”. Sesja odbywa się w całkowitym milczeniu, co jest równoznaczne z wyłączeniem telefonu. W czasie sesji jemy według wskazań św. Hildegardy. Mieszkamy w pojedynczych pokojach.

 

Reklama