Indywidulany czas pustyni w pustelni św. Józefa

W naszym Ośrodku duchowości istnieje możliwość przeżycia indywidualnego czasu pustyni w wybudowanej niedaleko „Samotni” drewnianej pustelni św. Józefa. Oferta ta jest skierowana do kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych, jak również osób świeckich. Pobyt w pustelni powinien trwać minimum trzy dni a nie przekraczać tygodnia i jest on indywidualnie ustalany z opiekunem miejsca. Pustelnia nie jest miejscem rekreacji i odpoczynku, ale jest przede wszystkim miejscem spotkania z Najwyższym, który przemawia w ciszy. Każdy przybywający na pustelnię winien poddać się kierownictwu prowadzącego ojca – harmonogram spotkań ustalany jest zawsze na początku pobytu. Pustelnia wyposażona jest w łazienkę, aneks kuchenny (sami przygotowujemy sobie proste skromne posiłki z przywiezionego przez siebie prowiantu, zachęcamy do postu). Każdego dnia istnieje możliwość Adoracji jak również uczestnictwa w Eucharystii (kapłani mogą sprawować w samotności w pustelni). Pobyt na pustelni może być przeżywany w duchu rekolekcji Lectio divina lub być  wejściem w duchowość Ojców pustyni. W celu ustalenia pobytu na pustelni należy kontaktować się mailowo bądź telefonicznie w wyznaczonych dniach i godzinach.

Uwaga! Pustelnia nie jest miejscem wskazanym dla osób z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi, nerwicowymi oraz innymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi w fazie ich ostrego przebiegu. W przypadku zatajenia tego typu zaburzeń należy liczyć się z możliwością nie przyjęcia do pustelni i odesłaniem do domu. O wszystkich tego typu problemach należy w zgłoszeniu powiadomić ojca. Pobyt w pustelni nie jest również wskazany dla osób dręczonych i zniewolonych duchowo.

Reklama