Krzyż i Relikwie Krzyża Świętego

Nie byłoby Góry Krzyża i wszystkich miejsca z nią związanych gdyby na najwyższym wzniesieniu wielkopolskiej ziemi nie stanął dwudziestometrowy Jubileuszowy Krzyż. To on stał się centrum miejsca od niego się wszystko zaczęło i na nim się wszystko koncentruje. Życiodajny Krzyż Chrystusa jest znakiem naszego zbawiania, miłości Boga do człowieka, jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad władcą świata ciemności, nad śmiercią i naszym grzechem. Krzyż jest znakiem sprzeciwu, dlatego wszędzie tam, gdzie on się pojawia natychmiast odkrywa się prawda ludzkiego serca a książę tego świata robi wszystko, by krzyż zniknął z przestrzeni publicznej i nie przypominał człowiekowi o miłości Boga, ale i o grzechu, który zabija człowieka, a który Wcielony Syn Boży wziął na siebie, aby nas ocalić. W przestrzeni miejsc związanych z Górą Krzyża to Życiodajny Krzyż wyznacza nam drogę duchową. Staramy się zwłaszcza w każdy piątek kontemplować Krzyż Pana i adorować go tak jak nas nauczył św. Jan Paweł II w czasie swojej ostatniej drogi krzyżowej. Uczymy się wtulać w otwarte ramiona Krzyża Chrystusowego i szukać w nim siły i ukojenia w dźwiganiu swojego codziennego krzyża. Uczymy się ten swój codzienny krzyż rozpoznawać i odróżniać go od tego, co jest wynikiem naszych błędnych życiowych decyzji i od tego co zmienić możemy, a co jest wynikiem naszego duchowego lenistwa. Krocząc śladami drogi krzyżowej Chrystusa, którą pomagają nam rozważać stacje pod Krzyżem Jubileuszowym uczymy się z cierpliwością i bez szemrania nieść swój krzyż, by  wraz Chrystusem i dzięki Jego mocy docierać na szczyt Golgoty, wchodzić do pustego Grobu, umierać dla siebie i dla starego sposobu życia i doświadczać zmartwychwstania. Pomaga nam w tym kamień z Grobu Pańskiego, który niejako jednoczy wzgórze Golgoty w Jerozolimie i naszą Górę Krzyża oraz największy skarb jaki mamy od niedawna dzięki Bożej Opatrzności, którym są Relikwie Krzyża Pańskiego – a więc cząstka Krzyża, na którym umarł nasz Zbawiciel i który został skropiony Jego najdroższą Krwią. Relikwie te znajdują się w w krzyżu w kaplicy Domu Rekolekcyjnego Jana Pawła II w Zmyślonej Parzynowskiej.

 

 

Reklama