REKOLEKCJE JESIENNO – ZIMOWE 2022/2023

23 – 25 września 2022 – «Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien….” – weekendowe Rekolekcje w duchu Lectio Divina o Krzyżu

Warunkiem naśladowania Chrystusa naszego Pana jest wzięcie swojego krzyża i pójście za Nim Jego drogą krzyżową. Wielu z nas czuje lęk przed krzyżem i nie potrafi rozeznać co jest moim krzyżem. Rozpoznanie swojego krzyża i przyjęcie go jest jednak koniecznym warunkiem bycia prawdziwym uczniem. W czasie gdy wielu ulega pokusie „duchowości” bez krzyża i cierpienia chcemy spotkać się z Krzyżem Pana, który stoi w centrum duchowości naszego miejsca.

Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Wiśniewski i rozpoczną się w piątek 23 września 2022 o godz. 17.30, a zakończą w niedzielę ok. 13.00. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 190 zł (nocleg, wyżywienie). Zgłoszenia najlepiej na mail: marwi500@poczta.onet.pl lub tel. 536833622 (środa do sobota w godz. 9-19; może być sms). Ostatecznym potwierdzeniem udziału będzie wpłata w wysokości 50 zł na konto: 28 1090 1128 0000 0000 1206 2556 z dopiskiem „krzyż”. Sesja odbywa się w milczeniu, co jest równoznaczne z wyłączeniem telefonu. W czasie sesji jemy według wskazań św. Hildegardy. Mieszkamy w pojedynczych celach. 7 –  9 października 2022 – Weekend na pustyni

Ze względu na ograniczoną możliwość w przyjmowaniu na indywidualny pobyt na pustelni wychodzimy naprzeciw z naszą nową propozycją Weekendów na pustyni. To propozycja dla tych, którzy potrzebują przestrzeni do wyciszenia i indywidualnego spotkania z Bogiem. W czasie weekendów pustyni każdy z uczestników dostaje do swojej dyspozycji pojedynczą celę, w której może doświadczyć życia na wzór mnicha. W niewielu konferencjach dzielimy się mądrością Ojców Pustyni, w których podpowiadamy jak ten czas przeżyć i zapraszamy do wspólnej modlitwy na Jutrzni, Eucharystii i Adoracji. Istnieje też możliwość włączenia się w fizyczną pracę wokół Domu. Istnieje w tym czasie możliwość duchowego kierownictwa, rozmowy i spowiedzi.

Uczestnikom towarzyszyć będzie ks. Marcin Wiśniewski. Rozpoczynamy w piątek 7.10.2022 o godz. 17.30, a kończymy w niedzielę ok. 13.00. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi: ofiara (liczymy na Waszą odpowiedzialność i pokrycie kosztów noclegu, wyżywienia). Zgłoszenia najlepiej na mail: marwi500@poczta.onet.pl lub tel. 536833622 (środa do sobota w godz. 9-19; może być sms). Sesja odbywa się w milczeniu, co jest równoznaczne z wyłączeniem telefonu. W czasie sesji jemy według wskazań św. Hildegardy. Mieszkamy w pojedynczych celach. 21 – 23 października 2022 – „O trzech źródłach myśli” w nauce Abby Mojżesza czyli jak badać myśli, poruszenia, które do nas przychodzą – weekendowe Rekolekcje z Ojcami pustyni

Jedną z najtrudniejszych spraw w naszym życiu jest właściwe rozpoznanie źródła i  natury myśli i poruszeń, które do nas przychodzą. Często niewłaściwe rozpoznanie źródła przychodzących myśli i natchnień, które na pozór mogą wydawać się dobre, staje się dla nas powodem złych decyzji a nawet grzechu. Wielu ludzi dziś zbyt łatwo wszystkie poruszenia, zwłaszcza te przychodzące na modlitwie, przypisuje Duchowi Świętemu lub złym duchom, zwalniając się osobistej odpowiedzialności. Chcemy zatem sięgnąć po dzieło św. Jana Kasjana „Rozmowy z Ojcami”, by zaczerpnąć z duchowej mądrości i doświadczenia jednego z Ojców pustyni – Abby Mojżesza i uczyć się tej jakże ważnej sztuki jaką jest rozeznawanie.

Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Wiśniewski i rozpoczną się w piątek 21 października 2022 o godz. 17.30, a zakończą w niedzielę ok. 13.00. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 190 zł (nocleg, wyżywienie). Zgłoszenia najlepiej na mail: marwi500@poczta.onet.pl lub tel. 536833622 (środa do sobota w godz. 9-19; może być sms). Ostatecznym potwierdzeniem udziału będzie wpłata w wysokości 50 zł na konto: 28 1090 1128 0000 0000 1206 2556 z dopiskiem „myśli”. Sesja odbywa się w całkowitym milczeniu, co jest równoznaczne z wyłączeniem telefonu. W czasie sesji jemy według wskazań św. Hildegardy. Mieszkamy w pojedynczych celach.

4 – 6 listopada 2022 – Weekend na pustyni

Ze względu na ograniczoną możliwość w przyjmowaniu na indywidualny pobyt na pustelni wychodzimy naprzeciw z naszą nową propozycją Weekendów na pustyni. To propozycja dla tych, którzy potrzebują przestrzeni do wyciszenia i indywidualnego spotkania z Bogiem. W czasie weekendów pustyni każdy z uczestników dostaje do swojej dyspozycji pojedynczą celę, w której może doświadczyć życia na wzór mnicha. W niewielu konferencjach dzielimy się mądrością Ojców Pustyni, w których podpowiadamy jak ten czas przeżyć i zapraszamy do wspólnej modlitwy na Jutrzni, Eucharystii i Adoracji. Istnieje też możliwość włączenia się w fizyczną pracę wokół Domu. Istnieje w tym czasie możliwość duchowego kierownictwa, rozmowy i spowiedzi.

Uczestnikom towarzyszyć będzie ks. Marcin Wiśniewski. Rozpoczynamy w piątek 4.11.2022 o godz. 17.30, a kończymy w niedzielę ok. 13.00. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi: ofiara (liczymy na Waszą odpowiedzialność i pokrycie kosztów noclegu, wyżywienia). Zgłoszenia najlepiej na mail: marwi500@poczta.onet.pl lub tel. 536833622 (środa do sobota w godz. 9-19; może być sms). Sesja odbywa się w milczeniu, co jest równoznaczne z wyłączeniem telefonu. W czasie sesji jemy według wskazań św. Hildegardy. Mieszkamy w pojedynczych celach.

14 – 17 listopada 2022 – „Wy jesteście przyjaciółmi moimi….” –  Rekolekcje kapłańskie w milczeniu o zażyłej relacji z Chrystusem w duchu Lectio Divina połączone z kontemplacją ikony Przyjaźni 

Podstawą każdego powołania i podjęcia misji w Kościele jest zażyła relacja z Chrystusem. W czasach aktywizmu i wielości obowiązków duszpasterskich tak łatwo zagubić i zaniedbać tę osobistą więź z Mistrzem, co staje się często powodem różnych kryzysów powołania i tożsamości kapłańskiej. W duchu braterskiej wspólnoty pragniemy wsłuchać się w Boże Słowo zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana oraz oddać się kontemplacji koptyjskiej ikony Chrystusa i Abby Menasa, by odnowić i pogłębić osobistą więź z Panem.

Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Wiśniewski i rozpoczną się w poniedziałek 14 listopada 2022 o godz. 17.30, a zakończą w czwartek ok. 13.00. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 390 zł (nocleg, wyżywienie). Zgłoszenia najlepiej na mail: marwi500@poczta.onet.pl lub tel. 536833622 (środa do sobota w godz. 9-19; może być sms). Ostatecznym potwierdzeniem udziału będzie wpłata w wysokości 50 zł na konto: 28 1090 1128 0000 0000 1206 2556 z dopiskiem „kapłańskie”. Sesja odbywa się w milczeniu, co jest równoznaczne z wyłączeniem telefonu. W czasie sesji jemy według wskazań św. Hildegardy. Mieszkamy w pojedynczych celach.

18 – 20 listopada 2022 – „Wy jesteście przyjaciółmi moimi….” – weekendowe Rekolekcje o zażyłej relacji z Chrystusem w duchu Lectio Divina połączone z kontemplacją ikony Przyjaźni – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Istotą wiary chrześcijańskiej  jest zażyła relacja z Chrystusem. Boże Słowo zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana przeżuwane w duchu Lectio Divina oraz kontemplacja koptyjskiej ikony Chrystusa i Abby Menasa pomogą nam w refleksji się nad swoją osobistą relacją z Mistrzem.

Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Wiśniewski i rozpoczną się w piątek 18 listopada 2022 o godz. 17.30, a zakończą w niedzielę ok. 13.00. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 190 zł (nocleg, wyżywienie). Zgłoszenia najlepiej na mail: marwi500@poczta.onet.pl lub tel. 536833622 (środa do sobota w godz. 9-19; może być sms). Ostatecznym potwierdzeniem udziału będzie wpłata w wysokości 50 zł na konto: 28 1090 1128 0000 0000 1206 2556 z dopiskiem „przyjaźń”. Sesja odbywa się w milczeniu, co jest równoznaczne z wyłączeniem telefonu. W czasie sesji jemy według wskazań św. Hildegardy. Mieszkamy w pojedynczych celach.

2 – 4 grudnia 2022 – „Wy jesteście przyjaciółmi moimi….” – weekendowe Rekolekcje o zażyłej relacji z Chrystusem w duchu Lectio Divina połączone z kontemplacją ikony Przyjaźni – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Istotą wiary chrześcijańskiej  jest zażyła relacja z Chrystusem. Boże Słowo zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana przeżuwane w duchu Lectio Divina oraz kontemplacja koptyjskiej ikony Chrystusa i Abby Menasa pomogą nam w refleksji się nad swoją osobistą relacją z Mistrzem.

Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Wiśniewski i rozpoczną się w piątek 2 grudnia 2022 o godz. 17.30, a zakończą w niedzielę ok. 13.00. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 190 zł (nocleg, wyżywienie). Zgłoszenia najlepiej na mail: marwi500@poczta.onet.pl lub tel. 536833622 (środa do sobota w godz. 9-19; może być sms). Ostatecznym potwierdzeniem udziału będzie wpłata w wysokości 50 zł na konto: 28 1090 1128 0000 0000 1206 2556 z dopiskiem „przyjaźń”. Sesja odbywa się w milczeniu, co jest równoznaczne z wyłączeniem telefonu. W czasie sesji jemy według wskazań św. Hildegardy. Mieszkamy w pojedynczych celach.

9 – 11 grudnia 2022 – Weekend na pustyni

Ze względu na ograniczoną możliwość w przyjmowaniu na indywidualny pobyt na pustelni wychodzimy naprzeciw z naszą nową propozycją Weekendów na pustyni. To propozycja dla tych, którzy potrzebują przestrzeni do wyciszenia i indywidualnego spotkania z Bogiem. W czasie weekendów pustyni każdy z uczestników dostaje do swojej dyspozycji pojedynczą celę, w której może doświadczyć życia na wzór mnicha. W niewielu konferencjach dzielimy się mądrością Ojców Pustyni, w których podpowiadamy jak ten czas przeżyć i zapraszamy do wspólnej modlitwy na Jutrzni, Eucharystii i Adoracji. Istnieje też możliwość włączenia się w fizyczną pracę wokół Domu. Istnieje w tym czasie możliwość duchowego kierownictwa, rozmowy i spowiedzi.

Uczestnikom towarzyszyć będzie ks. Marcin Wiśniewski. Rozpoczynamy w piątek 9.12.2022 o godz. 17.30, a kończymy w niedzielę ok. 13.00. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi: ofiara (liczymy na Waszą odpowiedzialność i pokrycie kosztów noclegu, wyżywienia). Zgłoszenia najlepiej na mail: marwi500@poczta.onet.pl lub tel. 536833622 (środa do sobota w godz. 9-19; może być sms). Sesja odbywa się w milczeniu, co jest równoznaczne z wyłączeniem telefonu. W czasie sesji jemy według wskazań św. Hildegardy. Mieszkamy w pojedynczych celach.

27 grudnia 2022 2 stycznia 2022 – Rekolekcje „Jak przyjąć i pokochać swoje życie by stało się ono darem dla innych” 

Rekolekcje o tematyce uzdrowienia są owocem ponad 15 lat posługi wobec ludzi poranionych, którym trudno pokochać swoje życie. Zranienia są często powodem głębokiego smutku i powodują trudności w szczęśliwym realizowaniu swojego życiowego powołania. Nieprzepracowane zranienia są często powodem wielu kryzysów życiowych także tych dotykających małżeństwo. Sesja jest zaproszeniem dla tych, którzy po Bożemu chcą spojrzeć na swoją historię życia i dostrzec w niej Bożą obecność i prowadzenie. Rekolekcje te są też dobrym sposobem przygotowania się do spowiedzi generalnej. W czasie sesji jemy według wskazań św. Hildegardy. Mieszkamy w pojedynczych celach.

Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Wiśniewski i rozpoczną się  27 grudnia o godz. 17.30, a zakończą 2 stycznia ok. 13.00. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 450 zł (nocleg, wyżywienie). Zgłoszenia najlepiej na mail: marwi500@poczta.onet.pl lub tel. 536833622 ( od środy do soboty w godz. 9-19; może być sms). Ostatecznym potwierdzeniem udziału będzie wpłata w wysokości 100 zł na konto: 28 1090 1128 0000 0000 1206 2556 z dopiskiem „uzdrowienie + termin”. Sesja odbywa się w milczeniu, co jest równoznaczne z wyłączeniem telefonu. 

Reklama