Święto Ofiarowania Pańskiego

ikona ofiarowania TAJEMNICA OFIAROWANIA Zapraszam do przeczytania Komentarza do dzisiejszego Święta oraz zachęcam do modlitwy za osoby Konsekrowane oraz nowe powołania do życia we wspólnotach zakonnych, jak i w indywidualnych formach życia konsekrowanego, a zwłaszcza do życia pustelniczego.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Wydarzenie to opisuje Ewangelista Łukasz (Łk 2, 22-38). Czytaj dalej