Posługa duszpasterska w Domu Rekolekcyjnym

Niedziela 06.12.2020 9.00 Eucharystia Poniedziałek 07.12.2020 DZIEŃ PUSTYNI Wtorek 08.12.2020 18.00 – Uroczysta Eucharystia z Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny połączona z zawierzeniem się św. Józefowi po 30 dniowym przygotowaniu Środa 09.12.2020 17.00 – 18.00 Adoracja i możliwość spowiedzi 18.00 Eucharystia Czwartek 10.12.2020 17.00 – 18.00 Adoracja i możliwość spowiedzi 18.00 Eucharystia 19.00 – 20.00 Adoracja i możliwość spowiedzi Piątek 11.12.2020 7.00 Eucharystia 8.00 – 9.00 Adoracja i możliwość spowiedzi 17.00 – 18.00 Adoracja i możliwość spowiedzi 18.00 Eucharystia Sobota 12.12.2020 7.00 Eucharystia 8.00 – 9.00 Adoracja i możliwość spowiedzi Uwaga!!! W wyznaczone dni i godziny nie trzeba się wcześniej umawiać na spowiedź.

Posługa duszpasterska w Domu Rekolekcyjnym

Niedziela 29.11.2020

9.00 Eucharystia

11.00 Eucharystia

Poniedziałek 30.11.2020

DZIEŃ PUSTYNI

Wtorek 01.12.2020

DZIEŃ PUSTYNI

Środa 02.12.2020

17.00 – 18.00 Adoracja i możliwość spowiedzi

18.00 Eucharystia

Czwartek 03.12.2020

17.00 – 18.00 Adoracja i możliwość spowiedzi

18.00 Eucharystia

19.00 – 20.00 Adoracja i możliwość spowiedzi

Piątek 04.12.2020

7.00 Eucharystia

8.00 – 9.00 Adoracja i możliwość spowiedzi

17.00 – 18.00 Adoracja i możliwość spowiedzi

18.00 Eucharystia

Sobota 05.12.2020

7.00 Eucharystia

8.00 – 9.30 Adoracja i możliwość spowiedzi

Uwaga!!! W wyznaczone dni i godziny nie trzeba się wcześniej umawiać na spowiedź.

30 dniowe przygotowanie do zawierzenia św. Józefowi

W sierpniu 1976 r. kard. Karol Wojtyła, odwiedzając Stany Zjednoczone, powiedział w swoim przemówieniu: „Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami: ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów”. Mimo, że słowa te zostały wypowiedziane przez przyszłego Papieża Polaka blisko 50 lat temu, zachowują one swoją aktualność, a może nawet trzeba je odczytać dziś jako słowa prorocze, które spełniają się na naszych oczach. Dziś gdy wielu z nas jest przerażonych wizją zagrażającej naszemu życiu i zdrowiu epidemii, gdy trwają ataki na Kościół tylko dlatego, że stoi w obronie tak fundamentalnych praw człowieka jak choćby prawo do życia, gdy zachodnia cywilizacja zdaje się chylić ku upadkowi, a w Kościele jednoznaczne trwanie w wierze Ojców i moralności przekazanej nam przez samego Chrystusa zamienia się w demokratyczną dyskusję, w której każdy ma prawo do swojej „prawdy”, jakże potrzebny nam jest duchowy przewodnik i obrońca.

Taką postacią bez wątpienia może stać się dla współczesnego Kościoła św. Józef. To nie przypadek, że właśnie temu pokornemu Cieśli z Nazaretu Bóg powierzył zaraz po Najświętszej Dziewicy najdonioślejsze zadanie: służbę tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, która jest fundamentem naszego zbawienia. Tym Boskim planom na różne sposoby próbował sprzeciwić się odwieczny wróg rodzaju ludzkiego. To św. Józef stał jednak na straży życia Dziecięcia i Jego Matki. Czytaj dalej