Niech będzie uwielbiony Bóg Stwórca świata w darze nowego życia…

Dziś wielka radość w „Samotni”…Niespodziewanie na świat przyszedł czarny maluszek, ale Pan dał jeszcze więcej bo parę godzin później ten świat ujrzały jeszcze dwa…Dla takich chwil warto żyć…i uwielbiać Pana w pięknie Jego stworzeń….185 188 189 191 194

Czas pustyni i pielgrzymowania…

Każdy z nas potrzebuje się zatrzymać, wyłączyć telefon, by pobyć w samotności sam na sam z Najwyższym…Bogu niech będę dzięki za takie dwa dni, w których Pan poprowadził mnie na miejsca naznaczone życiem pustelniczym…Kalwaria Zebrzydowska a w niej pustelnia św. Heleny i św. Magdaleny oraz pustelnia bł. Salomei pod Ojcowem…niestety ten rodzaj życia w wielu z nich zanikł, i pozostały puste chatki, bo zabrakło tych, którzy pozwoliliby się wyprowadzić na pustynię, by Pan mówił do ich serca…módlmy się, by tacy ludzie pustyni się znaleźli i kontynuowali tę piękną tradycję…

173 174 176 181