30. dzień przygotowania – ZAWIERZENIE – 8 grudnia 2020

Drodzy uczestniczy 30 dniowego przygotowania do zawierzenia się św. Józefowi. Przeżywamy dziś w całym Kościele uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Matki Zbawiciela. To właśnie w tę uroczystość, gdy Kościół i cały świat stał w obliczu wielkiego kryzysu i zagrożenia papież Pius IX odpowiadając na liczne prośby biskupów i ludu Bożego ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego i zawierzył Patriarsze z Nazaretu siebie samego i cały Kościół.

Dziś my w obliczu tego, co dzieje się na całym świecie oraz w obliczu zewnętrznych ataków na Kościół i chrześcijańską wiarę oraz świadomi wewnętrznych kryzysów, jakie dotykają wspólnotę Kościoła, pragniemy oddać się w opiekę św. Józefowi.

Tych z Was, którzy mogą zapraszam do uczestnictwa w uroczystej Eucharystii w Domu Rekolekcyjnym o godz 18.00 połączonej z błogosławieństwem ikony św. Józefa specjalnie napisanej na tę okazję.

Tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć z nami fizycznie w Mszy św. zachęcam, by uczynili to w swoich kościołach. Tych, którzy nie mogą być na Mszy proszę, by zawierzyli się w domu przed wizerunkiem lub figurą św. Józefa.

Oto tekst zawierzenia:

Akt poświęcenia się
świętemu Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

Zachęcam również do uczestnictwa bezpośredniego lub odsłuchania w późniejszym czasie jutrzejszego sympozjum józefologicznego z Kalisza. Ja będę polecał Was wszystkich w Eucharystii w Bazylice kaliskiej o godz 12.00.

51. Sympozjum Józefologiczne w 150 rocznicę ogłoszenia Świętego Józefa przez papieża, błogosławionego Piusa IX Patronem Kościoła.

Oczywiście samo uroczyste zawierzenie choć stanowi ważny akt zobowiązuje do podjęcia i kontynuowania duchowej drogi ze św. Józefem. Modlitwa do św. Patrona powinna być obecna w życiu osób zawierzonych każdego dnia obok ufnej modlitwy do Matki Bożej.

Reklama