Zakup ziemi przy Domu Rekolekcyjnym

Każdy dzień przynosi jakieś niespodzianki, tak jak niespodziewana okazała się perspektywa sprzedaży ziemi obok Domu Rekolekcyjnego. Od dłuższego czasu modliłem się, by Pan Bóg, jeśli taka Jego wola i św. Józef pomogli nam „zabezpieczyć” ten kawałek ziemi, by ewentualni przyszli sąsiedzi nie zakłócali ciszy potrzebnej do przeżywania rekolekcji w Domu Rekolekcyjnym. Taka możliwość nabycia wspomnianej ziemi dość nieoczekiwanie pojawiła się właśnie teraz. Odczytuję to jako Boże działanie. Póki co uda się pożyczyć kilkadziesiąt tysięcy złotych od dobrych ludzi. Kto chciałby wesprzeć to dzieło można włączyć się w modlitwę do św. Józefa o potrzebne środki, ale można także wesprzeć nas „wdowim groszem” wpłacając na konto: 28 1090 1128 0000 0000 1206 2556 z dopiskiem ofiara na zakup ziemi.

Za wszelką pomoc: Bóg zapłać.

Jednocześnie proszę o modlitwę byśmy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania Domu.

 

Oktawa Bożego Narodzenia

Po intensywnym czasie Adwentu i Świętach Bożego Narodzenia nadszedł czas na kilka dni pustyni. Do niedzieli 3 stycznia nie będzie możliwości indywidualnych spotkań a Eucharystia w Domu będzie jedynie dla domowników.

Wyjątkiem będzie Eucharystia 1 stycznia o 11.30

W niedzielę 3 stycznia Eucharystia o 11.30.

30. dzień przygotowania – ZAWIERZENIE – 8 grudnia 2020

Drodzy uczestniczy 30 dniowego przygotowania do zawierzenia się św. Józefowi. Przeżywamy dziś w całym Kościele uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Matki Zbawiciela. To właśnie w tę uroczystość, gdy Kościół i cały świat stał w obliczu wielkiego kryzysu i zagrożenia papież Pius IX odpowiadając na liczne prośby biskupów i ludu Bożego ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego i zawierzył Patriarsze z Nazaretu siebie samego i cały Kościół.

Dziś my w obliczu tego, co dzieje się na całym świecie oraz w obliczu zewnętrznych ataków na Kościół i chrześcijańską wiarę oraz świadomi wewnętrznych kryzysów, jakie dotykają wspólnotę Kościoła, pragniemy oddać się w opiekę św. Józefowi.

Tych z Was, którzy mogą zapraszam do uczestnictwa w uroczystej Eucharystii w Domu Rekolekcyjnym o godz 18.00 połączonej z błogosławieństwem ikony św. Józefa specjalnie napisanej na tę okazję.

Tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć z nami fizycznie w Mszy św. zachęcam, by uczynili to w swoich kościołach. Tych, którzy nie mogą być na Mszy proszę, by zawierzyli się w domu przed wizerunkiem lub figurą św. Józefa.

Oto tekst zawierzenia:

Akt poświęcenia się
świętemu Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

Zachęcam również do uczestnictwa bezpośredniego lub odsłuchania w późniejszym czasie jutrzejszego sympozjum józefologicznego z Kalisza. Ja będę polecał Was wszystkich w Eucharystii w Bazylice kaliskiej o godz 12.00.

51. Sympozjum Józefologiczne w 150 rocznicę ogłoszenia Świętego Józefa przez papieża, błogosławionego Piusa IX Patronem Kościoła.

Oczywiście samo uroczyste zawierzenie choć stanowi ważny akt zobowiązuje do podjęcia i kontynuowania duchowej drogi ze św. Józefem. Modlitwa do św. Patrona powinna być obecna w życiu osób zawierzonych każdego dnia obok ufnej modlitwy do Matki Bożej.

29. dzień przygotowania (poniedziałek)

Ważna informacja! Bardzo szybko mija czas i wydające się długim czasem przygotowania 30 dni przeminęły w szybkim tempie. Myślę, że to kolejny ważny krok w życiu duchowym każdego z nas. Zachęcam jeszcze do skorzystania ze spowiedzi tych, którzy jeszcze tego nie uczynili.  8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, które w tym roku będzie również 150 rocznicą ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego chcemy dokonać osobistego zawierzenia siebie Opiekunowi Zbawiciela. Dobrze gdyby to dokonało się na Mszy św. Dlatego wszystkich, którzy mogą zapraszam na uroczystą Eucharystię 8 grudnia w Domu Rekolekcyjnym o godz 18.00. Dla tych spośród Was dla których przybycie nie będzie możliwe umieścimy Akta zawierzenia w internecie. Wszystkich, którzy planują przybyć tego dnia na Eucharystię do Domu Rekolekcyjnego proszę o zgłoszenie na telefon 536 833 622 SMS lub mail marwi500@poczta.onet.pl. Także tych wszystkich, którzy nam towarzyszyli na odległość i przeszli całą drogę proszę o zgłoszenie się, że będą się zawierzać osobiście z zaznaczenie, że uczynią to u siebie. Ci, którzy nie będą mogli tego dnia być na Mszy niech odmówią akt zawierzenia w swoim domu przed wizerunkiem św. Józefa.

Litania do św. Józefa w intencji całego Kościoła Świętego o wierność Ewangelii Chrystusowej, o świętość życia wszystkich powołanych do służby w Kościele, o Bożego pasterza dla naszej diecezji, za małżeństwa i rodziny, dzieci i młodzież, w obronie życia, za naszą Ojczyznę i za całą ludzkość o powrót do Boga i oddalenie wszelkich nieszczęść oraz w intencjach osobistych

Modlitwa Leona XIII

II. Rozważenie tekstu biblijnego 

J 14, 4 – 11

III. Rozważenie tekstu z Magisterium

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Redemptorim Custos. O świętym Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła

VI – PATRON KOŚCIOŁA NASZYCH CZASÓW

32. Jest moim gorącym życzeniem, aby niniejsze przypomnienie postaci św. Józefa odnowiło w nas także pamięć tej modlitwy, jaką przed stu laty mój Poprzednik polecił do niego zanosić. Z pewnością bowiem modlitwa ta, a przede wszystkim sama postać Józefa z Nazaretu nabiera dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa. Sobór Watykański II na nowo uwrażliwił wszystkich na „wielkie sprawy Boże”, na tę „ekonomię zbawczej tajemnicy”, w której Józef w sposób szczególny uczestniczył. Polecając się przeto opiece tego, któremu Bóg sam „powierzył straż nad swymi najcenniejszymi i największymi skarbami”50, równocześnie uczymy się od niego służyć „zbawczej ekonomii”. Niech św. Józef stanie się dla wszystkich szczególnym nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji Chrystusa, która jest w Kościele udziałem każdego i wszystkich: małżonków i rodziców, Judzi żyjących z pracy rąk czy te: z jakiejkolwiek innej pracy, osób powołanych do życia kontemplacyjne go, jak i do apostolstwa. Mąż sprawiedliwy, który nosił w sobie całe dziedzictwo Starego Przymierza, równocześnie został wprowadzony przez Boga w początki Przymierza Nowego i Wiecznego w Jezusie Chrystusie. Niech nam ukazuje drogi tego zbawczego Przymierza na progu Tysiąclecia, w którym ma trwać i dalej się rozwijać „pełnia czasu” związana z niewysłowioną tajemnicą Wcielenia Słowa Niech św. Józef wyprasza Kościołowi i światu, każdemu z nas, błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego.

IV.  Koronka na cześć św. Józefa

(odmawia się na zwyczajnej koronce różańcowej)

Na krzyżyku: Pozdrawiam Cię, święty Józefie, łaski Bożej pełen, błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc żywota najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. Święty Józefie, Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Na dużych paciorkach (zamiast Ojcze nasz): Jezu, Maryjo, święty Józefie, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją. Jezu, Maryjo, święty Józefie, bądźcie ze mną przy skonaniu. Jezu, Maryjo, święty Józefie, niech przy Was w pokoju oddam duszę Bogu. Na małych paciorkach (zamiast Zdrowaś Maryjo): Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, módl się za nami.

Na zakończenie koronki:

Pod twoją obronę uciekamy się, święty Józefie, mniemany Ojcze Wcielonego Syna Bożego. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Ojcze chwalebny i błogosławiony. Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu nasz, z Twoim mniemanym Synem najmilszym Jezusem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas polecaj, Twojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj. W. Módl się za nami, święty Józefie. O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, za Jego przyczyną i wstawiennictwem otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. W. Niech będzie błogosławione imię świętego Józefa. O. Teraz i na wieki.