15 rocznica odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca – zjednoczmy się w modlitwie

Dziś przypada 15 rocznica odejścia z tego świata do wieczności św. Jana Pawła II.  Św. Jan Paweł II jest w szczególny sposób związany z Górą Krzyża oraz jest patronem Domu Rekolekcyjnego. Osobisty sekretarz polskiego papieża, kard. Stanisław Dziwisz zachęca nas, aby tego dnia szczególnie modlić się za jego wstawiennictwem o ustanie pandemii koronawirusa. Złączmy się duchowo w godzinie śmierci papieża, czyli o 21.37. Na znak naszej jedności zapalmy też o tej godzinie świece w naszych oknach.

Kard. Dziwisz proponuje, aby w tym czasie odmówić Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, jaki sam niedawno złożył w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Oto treść tej modlitwy:

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami