Święto św. Benedykta z Nursji w naszym Domu

Zapraszam w najbliższy czwartek 11 lipca do wspólnego uczczenia święta św. Benedykta z Nursji – Patrona Europy. Benedykt jest jednym z ojców zachodniego monastycyzmu, a w naszym domu są obecne jego relikwie. Plan spotkania: 18.30 – 20.00 Adoracja i spowiedź; 20.00 Eucharystia – po niej możliwość uczczenia relikwii Świętego.

Reklama