Spotkanie w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego zamiast I czwartku

Po wakacyjnym czasie przerwy w naszych comiesięcznych spotkaniach i po intensywnym czasie rekolekcji w Domu św. Jana Pawła II wracamy do naszej systematycznej formacji. Wyjątkowo we wrześniu nie będzie jednak spotkania w I czwartek, ale pierwszym spotkaniem po wakacjach będzie Święto Podwyższenia Krzyża, które przypada w piątek 14 września. Wielką radością i darem Bożej Opatrzności jest fakt, że od kilku tygodni mamy na stałe u siebie Relikwie Drzewa Krzyża Świętego, które zostały zainstalowane w naszym Krzyżu w kaplicy. Odczytuję to jako odpowiedź Pana Boga na moje modlitwy i owoc pielgrzymki na Święty Krzyż. Wierzę w to, że obecność tych najcenniejszych dla nas chrześcijan relikwii – a więc cząstki z Życiodajnego Krzyża Pana pomoże nam jeszcze głębiej odczytywać i kontemplować Misterium naszego zbawienia.

Plan spotkania:

19.00 – 20.00 Adoracja Relikwii Krzyża Świętego

20.00 Eucharystia

Po Eucharystii świętowanie przy stole – każdy coś przynosi (przypominam, że w Domu jemy hildegardowo;-)

Reklama