Lectio divina – 8 marca

Jak co czwartek zapraszam na wspólne słuchanie Słowa Bożego. Rozpoczynamy o 19.00  półgodzinną Adoracją.