Lectio divina – czwartek 8 lutego

Zapraszam chętnych do słuchania Bożego Słowa na spotkanie w czwartek 08.02.2018 r. Rozpoczniemy Adoracją od godz.19.00 – 19.30 a następnie będziemy słuchać Słowa jak dotąd.