Rekolekcje „Twoje ciało jest świątynią Boga”

Termin: 27-30 grudnia 2017

„Twoje ciało jest świątynią Boga” – rekolekcje o charakterze warsztatowym połączone z ćwiczeniami i fizjoterapią.
Prowadzący: ks. dr Marcin Wiśniewski, mgr Natalia Jasicka-Krugiołka
Nasze czasy zdają się z jednej strony być całkowicie skierowane ku ciału i jego przyjemności a z drugiej strony tak wielu z nas totalnie sobie z własnym ciałem nie radzi i go nie akceptuje. Kościół już od starożytności miał świadomość, że ciało nie jest niczym złym, ale darem od Boga. Po grzechu pierworodnym straciliśmy jednak pierwotną harmonię między ciałem, psychiką i duszą wpisaną w nas przez Stwórcę. Nasza historia życia, przeżyte traumatyczne wydarzenia oraz zranienia jeszcze bardziej pogłębiają to rozdarcie. Wielu z nas nie akceptuje swojego ciała, źle się w nim czuje i traktuje je jako więzienie duszy oraz doświadcza przykrych dolegliwości na poziomie ciała a nawet chorób, które swoje źródło mają głębiej. Powracając do monastycznych źródeł początku Kościoła odkrywamy, że nie można w życiu duchowym pominąć ciała, co się dziś często czyni nawet w Kościele. Idąc za wypracowaną przez św. Jana Pawła II „teologią ciała” chcemy podjąć wysiłek współpracy z łaską, by odzyskać na nowo właściwą relację do swojego ciała. Pomogą nam w tym codzienna Eucharystia, Adoracja, modlitwa w ciszy, nauczanie oraz warsztaty poprowadzone przez p. Natalię.
Rekolekcje rozpoczną się 27 grudnia o godz. 17.30 a zakończą obiadem 30 grudnia.
Koszt: 380 zł (pobyt, wyżywienie), Zgłoszenia do 21 grudnia na adres: marwi500@poczta.onet.pl; lub telefonicznie 601962271 (w godz 9 – 19) najlepiej sms
Potwierdzeniem zgłoszenie będzie bezzwrotna wpłata na konto w wysokości 100 zł nr konta 29 1090 1128 0000 0000 1206 2556 z dopiskiem „warsztaty”