Podziękowania…

Dziękuję tym wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych śp. Agnieszki Lewek, za modlitwę, zamówione Msze św. oraz za każdą pomoc.