Po czasie głębokiej tęsknoty Dom św. Jana Pawła II zaczyna w pełni żyć

Po  czasie głębokiej tęsknoty, by Dom Rekolekcyjny św. Jana Pawła II w pełni zaczął żyć swoim rytmem nadszedł wreszcie ten upragniony czas. Po wielomiesięcznym czasie remontów udało się przygotować pięć pokoi i łazienki, a dzięki temu będą mogły odbywać się już rekolekcje typowe dla duchowości domu.

Weekendowe spotkania z Ojcami

Naszą cykliczną propozycją będą weekendowe spotkania z Ojcami Pustyni. Każdego miesiąca będziemy starali się poznawać życie jednego z nich oraz pochylać się nad duchową drogą, którą nam pozostawili.

Weekendowe sesje Lectio divina

Kolejną propozycję będą weekendowe rekolekcje wprowadzające nas w pogłębione osobiste spotkanie ze Słowem Bożym w duchu tradycji monastycznej opartej na Lectio divina. Słowo Boże jest bowiem fundamentem życia chrześcijańskiego i niezależnie do jakiej wspólnoty należymy czy jaka duchowość jest nam bliska potrzebujemy bardzo głębokiego spotkania z Żywym Bogiem, który do nas mówi.

Rekolekcje z warsztatami

Życie na pustyni było nieustanną harmonią między modlitwą a pracą. Cała tradycja monastyczna wypracowała słynną regułę „ora et labora„. Chcąc podążać drogą duchową Ojców naszą propozycję będą również sesje połączone z warsztatami. Po udanej próbie warsztatów na rekolekcjach w Ostrzeszowie chcemy już we wakacje zaproponować tygodniowe rekolekcje z warsztatami pisania ikon oraz 4 dniowe rekolekcje z warsztatami witrażu. Szczegóły pojawią się już wkrótce.