Nowa Droga Krzyżowa stanęła dziś w komplecie pod Jubileuszowym Krzyżem…

mms_img645940369Czas mojej osobistej pustyni owocuje często nowymi natchnieniami. Wprawdzie odkąd tu jestem dojrzewało w moim sercu pragnienie zbudowania wokół Krzyża nowej drogi krzyżowej. Niestety stare stacje mocno zniszczyły warunki atmosferyczne, ale też nie brakowało niszczącej ręki ludzkiej – co bardzo zasmuca… A jednak Najwyższy przynaglił mnie, by już teraz to dzieło zrealizować… Rzuciłem hasło, pojawili się dobrzy ludzie, którzy pomogli i oto pierwociny naszej wczorajszej i dzisiejszej pracy… Choć pracy jeszcze zostanie na niejedną sobotę…gdyż trzeba jeszcze wytyczyć dróżki, by rzeczywiście powstała u nas swoista Kalwaria, gdzie będziemy mogli kroczyć śladami bolesnej Męki naszego Pana. Jutro podczas spotkania młodzieży Droga Krzyżowa zostanie uroczyście poświęcona i erygowana dekretem Księdza Biskupa z czym wiążą się odpusty dla tych, którzy będą ją na tym miejscu odprawiać. Niech służy ona na chwałę Najwyższego i dla zbawienia ludzi.

20160319_14561320160319_145617

Reklama