Adoracja w pierwszy czwartek 7 stycznia

20151224_205821Już małą tradycją staje się w naszym Domu pierwszoczwartkowe zatrzymanie przed Panem. Tym razem chcemy zatrzymać się przed Narodzonym w Batlejem, by kontemplować prostotę Jego Wcielenia, która nieustannie się uobecnia w darze Eucharystii.

19.00 – 20.00 – Adoracja w milczeniu z okazją do spowiedzi i rozmowy duchowej

20.00 – Eucharystia

Reklama