Wielkanoc 2015

zmartywwstanie

Tak często nasza codzienność zdaje się być pusta „od Boga” jak pusty jest grób, w którym złożono Umęczone Ciało Pana. Ale paradoksalnie to właśnie wejście do pustego grobu pozwala obcować z aniołami i doświadczyć radości nowego życia. Obyśmy umieli wchodzić w ogałacającą nasz pustkę pustyni i rodzili się w największej ciszy Boga do nowego Życia.

 

Reklama