Niech będzie uwielbiony Bóg Stwórca świata w darze nowego życia…

Dziś wielka radość w „Samotni”…Niespodziewanie na świat przyszedł czarny maluszek, ale Pan dał jeszcze więcej bo parę godzin później ten świat ujrzały jeszcze dwa…Dla takich chwil warto żyć…i uwielbiać Pana w pięknie Jego stworzeń….185 188 189 191 194

Reklama