Kurs dla narzeczonych

Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie
zaprasza na
WEEKENDOWY
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
w formie warsztatów
19 – 21 września 2014
narzeczeni
Prowadzący:
Ks. Prał. Ryszard Wachowiak – kustosz Sanktuarium – kierownik
Ks. Rafał Lubryka – proboszcz w Świbie
Ks. Marcin Wiśniewski – doktor teologii, duszpasterz ośrodka „Samotnia”, egzorcysta
Anna Jankowska – psycholog, instruktor NPR, doradca życia rodzinnego, nauczyciel
Barbara Woźnica – pedagog, instruktor NPR, doradca życia rodzinnego, katechetka

Zgłoszenia i informacje: ks. Ryszard Wachowiak – tel. 62 781 84 21
Anna Jankowska – tel. 660 036 591
Barbara Woźnica – tel. 601 773605
Koszt z pobytem i posiłkami: 150 zł od osoby.

Reklama