Renowacja Krzyża – potrzebna pomoc…

MINOLTA DIGITAL CAMERAW tym roku przypada 15 rocznica wybudowania na Kobylej Górze Jubileuszowego Krzyża. Niestety mijający czas odcisnął swoje piętno na konstrukcji Krzyża, która wymaga gruntownych napraw i konserwacji. Zwróciłem się podczas Pielgrzymki Diecezjalnej we wrześniu o wsparcie tej inicjatywy przez ofiary składane na tacę podczas Mszy świętej. Po przeprowadzonej nieco później szczegółowej ekspertyzie okazało się, że koszty renowacji Krzyża znacznie przekroczą planowaną wcześniej sumę i wyniosą około 24 000. Dotychczas udało się zebrać niecałe 30 % tej sumy. Niestety mimo złożonego projektu nie udało się również pozyskać dotacji na ten cel. 15 – lecie budowy Krzyża Jubileuszowego, ogłoszony Rok Syna Bożego oraz kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II jest piękną okazją, by złożyć Bogu dziękczynienie za Jego miłość do każdego z nas. Krzyż na Kobylej Górze jest naszym wspólnym diecezjalnym dobrem i jest szczególnym znakiem naszej wiary. Podjęcie połowicznych działań naprawczych niewiele wniesie.
Dlatego zwracam się do każdego kto chciałby wspomóc dzieło renowacji Krzyża Jubileuszowego o pomoc.
Ofiarę można złożyć na konto z dopiskiem „na renowację Krzyża” – nr konta 28 1090 1128 0000 0000 1206 2556
Bóg zapłać wszystkim, którzy wesprą to dzieło.

Reklama